Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 30 im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa
tel.: 22 619 53 82
fax: 22 619 53 82
e-mail: sp30@edu.um.warszawa.pl
www: http://www.sp30.edu.pl
kierownik: Małgorzata Ryder
Lokalizacja na mapie: