Dom kultury, kino, teatry

Kino Praha
 ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
 tel.: 22 343 03 00
Teatr "Baj"
 ul. Jagiellońska 28, 03-721 Warszawa
 tel.: 22 619 80 77
Teatr Academia
 ul. 11 Listopada 22, 03-448 Warszawa
 tel.: 22 618 70 42, 504 707 075
Teatr Maskarada
 ul. Stolarska 2/4, 03-444 Warszawa
 tel.: 501 027 278
Teatr Remus
 ul. Targowa 80, 03-448 Warszawa
 tel.: 502 121 330
Dom Kultury "Praga"
 ul. Dąbrowszczaków 2, 03-474 Warszawa
 tel.: 22 618 41 51, 22 22 618 51 80, 22 618 64 05