Aktualności - bezpieczeństwo

Wybierz miesiąc:
M.st. Warszawa zawarło porozumienie z Komendą Stołeczną Policji w sprawie służb ponadnormatywnych w 2020 r. Dodatkowe patrole funkcjonariuszy policji będą finansowane ze środków stanowiących dochody własne m.st. Warszawy. więcej
17 lutego br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ zorganizowała dla dzieci uczestniczących w akcji „Zima w mieście 2020” zajęcia edukacyjne o tematyce poświęconej bezpieczeństwu pożarowemu. Odbyły się one w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 KM PSP m.st. Warszawy. więcej
W dniu 3 lutego br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ we współpracy z Komendą Rejonową Policji Warszawa VI zorganizowała zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa połączone z wizytą w Komendzie dla dzieci z grupy zerówkowej ze Szkoły Podstawowej nr 395 w Warszawie. więcej