Aktualności - bezpieczeństwo

Wybierz miesiąc:
W dniach 18 i 19 czerwca br. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ zorganizowała dla przedszkolaków zajęcia profilaktyczno-edukacyjne „Bezpieczne wakacje”. Odbyły się one w placówkach nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 oraz nr 183 przy ul. Wrzesińskiej 10 w Warszawie. więcej
W dniu 3 czerwca 2019 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej przy ul. Kawęczyńskiej 36 odbyło się szkolenie dla seniorów Praskiego Uniwersytetu III Wieku z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Poprowadził je przedstawiciel Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga Północ. więcej
1 czerwca 2019 r. odbył się na Pradze-Północ Piknik z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową „Praga”. Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ wsparła imprezę swoim udziałem edukując dzieci w zakresie bezpieczeństwa. więcej
W dniach 28, 29 i 30 maja br. pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ wspólnie z funkcjonariuszami Policji (KRP Warszawa VI) oraz Straży Miejskiej (VI OT SM) spotykali się z mieszkańcami dzielnicy. Były to dodatkowe spotkania tzw. „Pod chmurką”, organizowane corocznie przez tut. Delegaturę niezależnie od regularnych, planowanych spotkań Grup Osiedlowych, zgodnie z Programem „Bezpieczne Osiedle”. więcej