Instytucje społeczne

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
 ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa
 tel.: (+48) 22 511 24 00
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 ul. Kawęczyńska 47/49, 03-775 Warszawa
 tel.: (+48) 22 619 44 76
Fundacja Hereditas
 ul. Marszałkowska 4, 00-590 Warszawa
 tel.: (+48) 22 891 01 62
Klub "Złoty Wiek"
 ul. Jagiellońska 56, Warszawa
 tel.: (+48) 22 818 64 02
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
 tel.: (+48) 22 619 85 01
Mazowieckie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - Oddział Praski
 ul. Wojnicka 2, Warszawa
 tel.: (+48) 502 704 896, 606 920 801
OPS - Filia Nr I
 ul. Groszkowskiego 5, Warszawa
 tel.: (+48) 22 518 59 00
OPS - Filia Nr II
 ul. B. Brechta 15 lok. 31, Warszawa
 tel.: (+48) 22 518 91 20
Ośrodek Hospicjum Domowe
 ul. Tykocińska 27/35, Warszawa
 tel.: (+48) 22 679 67 00
Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny "Spoza"
 ul. Targowa 66/23, Warszawa
 tel.: (+48) 22 618 34 06