Organizacje i stowarzyszenia dla dzieci i młodzieży

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 ul. Kawęczyńska 47/49, 03-775 Warszawa
 tel.: (+48) 22 619 44 76
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
 ul. Targowa 82, 03-448 Warszawa
 tel.: (+48) 22 619 85 01
Mazowieckie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - Oddział Praski
 ul. Wojnicka 2, Warszawa
 tel.: (+48) 502 704 896, 606 920 801
Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny "Spoza"
 ul. Targowa 66/23, Warszawa
 tel.: (+48) 22 618 34 06
Państwowy Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta
 ul. Kawęczyńska 4b, 03-772 Warszawa
 tel.: (+48) 22 619 20 63
Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy Warszawa Praga
 ul. Szymanowskiego 7, Warszawa
 tel.: (+48) 22 619 32 45, 22 619 85 49
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Ośrodek "Przywróceni Życiu"
 ul. Targowa 59/16, Warszawa
 tel.: (+48) 22 18 65 99, 22 18 05 49
Katolicka Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży
 ul. Targowa 59/1, Warszawa
 tel.: 22 670 12 26
Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Diecezji Warszawsko-Praskiej
 ul. Ratuszowa 5, Warszawa
 tel.: 22 619 92 45
Stajnia Pociecha (Fundacja Pociechom)
 ul. Wybrzeże Puckie 2, 03-301 Warszawa
 tel.: (+48) 22 870 28 28, kom. 537 24 26 28