Konsultacje społeczne w Dzielnicy Praga Północ

Szanowni Państwo!

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu konsultacyjnym dot. modernizacji ulicy Kawęczyńskiej.


Jest to kontynuacja cyklu spotkań, po wniesieniu przez Państwa uwag do dokumentu: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (uwagi były zbierane w dniach 11-17 kwietnia 2011 r.).

Na spotkaniu w dniu 19 września 2011 r. o godz. 17.00 w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przy ulicy Kawęczyńskiej 36, zaprezentowana zostanie przez projektantów wizualizacja projektu przebudowy ulicy Kawęczyńskiej. Będzie to doskonała okazja do dyskusji, zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości i wniesienia uwag do proponowanego projektu.

Projekt ten zawiera także uwagi, zgłoszonych przez Państwa podczas ubiegłorocznych konsultacji społecznych (październik-listopad 2010 r.), organizowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, w ramach projektu Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie, realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Serdecznie zapraszamy!

To ostatnia szansa na przedstawienie swojego stanowiska i możliwość wpływu na kształt przyszłego wyglądu ulicy Kawęczyńskiej!
 

***


Dziękujemy za wszystkie nadesłane uwagi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. modernizacji ulicy Kawęczyńskiej.

Ostateczna wersja SIWZ zawiera uwagi zgłaszane przez zainteresowanych przebudową ulicy Kawęczyńskiej.

Ogłoszenie o wyborze Projektanta wykonania projektu budowlano-wykonawczego zostało umieszczone w dniu 25.05.2011 r. na naszej stronie internetowej w zakładce: Dla Przedsiębiorców - zamówienia publiczne z terminem składania ofert do dnia 03.06.2011 r. Termin realizacji zadania do dnia 15.12.2011 r.

Dalszy etap konsultacji społecznych zorganizowanych przez Projektanta przy udziale Urzędu Dzielnicy Praga Północ odbędzie się najpóźniej do 30 września br.

Celem konsultacji będzie wybór projektu docelowego opracowanego przez wyłonionego projektanta. Informacja o terminie i miejscu organizowanych konsultacji zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej Urzędu Dzielnicy oraz na platformie internetowej Urzędu m.st. Warszawy: www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Zapraszam do zapoznania się treścią dokumentu SIWZ z uwzględnionymi Państwa uwagami. -  SIWZ dot. modernizacji ulicy Kawęczyńskiej po konsultacjach (67.5 KB).

Konsultacje organizowane są przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, w ramach projektu Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie, realizowanego dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 

***

 

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych dot. modernizacji ulicy Kawęczyńskiej w roku 2010. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami konsultacji:  Raport (1700.47 KB).