Aktualności urzędowe

Wybierz miesiąc:
W dniu 25.04.2018 r., o godz. 12:30, w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Kłopotowskiego 15, nastąpi wznowienie obrad XXXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. więcej