Aktualności urzędowe

Dyskusja o projektach do budżetu partycypacyjnego
4 marca 2015

Na Pradze-Północ zakończyła się już wstępna weryfikacja złożonych przez projektów w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Obecnie wkroczyliśmy w etap publicznych dyskusji, który toczyć się będzie na forum internetowym oraz na otwartych spotkaniach w Urzędzie Dzielnicy.

 

O projektach będzie można porozmawiać z autorami, ąsiadami i innymi mieszkańcami podczas spotkań dyskusyjnych.

 

Odbędą się one w dniach: 9 marca (infrastruktura, drogi, zieleń) oraz 12 marca (projekty sportowe, edukacyjne, kulturalne) o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu. Szczegółowy wykaz projektów, które będą omawiane w poszczególnych dniach znajduje się w załączniku.

 

Spotkania te będą doskonałą okazją dla projektodawców do zaprezentowania swoich projektów, a dla  wszystkich mieszkańców do rzeczowej dyskusji na ich temat.

Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli Burmistrzowie Dzielnicy Praga-Północ!!!

 

 Wszystkie projekty znajdują na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl  (zielona ikonka „Przejrzyj projekty”) , pod tym samym adresem będzie można zabrać na forum internetowym głos w dyskusji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z projektami oraz wzięcia udziału w dyskusji

Każdy głos, każdy pomysł, jak ulepszyć naszą Dzielnicę, jest niezwykle cenny!

Pliki do pobrania: