Aktualności

Briefing z Minister Elżbietą Rafalską nt. 500+
22 marca 2016

Gości przywitał Burmistrz Wojciech Zabłocki a na temat przygotowania Dzielnicy do programu 500+ mówił Wiceburmistrz Dariusz Kacprzak. Według oceny  Urząd Dzielnicy Praga-Północ jest przygotowana na 5+.

Od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. w blisko 700 lokalizacjach mieszkańcy Warszawy będą mogli składać wnioski o przyznanie im świadczenia wychowaczego w ramach programu Rodzina 500+. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, do 1 lipca, rodzice dostaną wyrównania wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 Szacuje się, że w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy uprawnionych do świadczenia będzie ok. 15 tys. świadczeniobiorców oraz że z obecnych 6 tys. świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych ok. 3 tys. złoży wniosek w Ramach Programu 500+.

Na początek programu, przygotowaliśmy 23 miejsca składania wniosków w placówkach oświatowych: w 13 przedszkolach, oznakowane tabliczkami punkty czynne będą w godz. 7.00-10.00 w 10 szkołach podstawowych, czynne będą w godz. 8.00-12.00 oraz w trzech punktach obsługiwanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej: w siedzibie głównej OPS oraz w dwóch filiach OPS, które będą czynne od 9.00 do 14.00.

Spodziewamy się, że w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy skorzysta ok. 6 tys. dzieci.

W Sali Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Północ wyznaczone zostało jedno stanowisko przeznaczone wyłącznie do przyjmowania wniosków 500+ oraz trzy stanowiska przystosowane do przyjmowania priorytetu R (jak Rodzina). Tradycyjnie już, można umawiać się na wizytę w praskim WOM przez internet. Rzecznik prasowy Urzędu Dzielnicy Praaga-Północ m.st. Warszawy Beata Bielińska-Jacewicz