Aktualności

„Sport dla wszystkich”
12 kwietnia 2018

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Wojciech Zabłocki

zaprasza mieszkańców na bezpłatne zajęcia

„Sport dla wszystkich” w tym: (gimnastyka dla dzieci, crosbox dla dzieci, zumba dla dzieci, zumba dla dorosłych, crosbox dla dorosłych, gimnatyka 45+)

Miejsce FENIX FIGHT CLUB ul. Jagiellońska 7 w Warszawie

Termin od 16.04.2018 r. – 09.12.2018 r (z wyłączeniem wakacji tj. 01.07.2018 r. – 02.09.2018 r.)

Program realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego.