Aktualności

CHODŹ NA PRAGĘ - SPACERY PO NIE TYLKO... MUZYCZNEJ PRADZE 22.09.2018 „Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę”
18 września 2019

22.09.2018 „Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę”
Startujemy o 13.00 z ul. Ząbkowskiej; róg ul. Targowej
Spacer muzyczny. Uczestnicy spaceru pod czujnym okiem przewodnika poszukają klimatów dawnej Pragi. Przewodnik opowie o historii ulic Targowej, Ząbkowskiej i Brzeskiej, a także Bazaru Różyckiego. To będzie jednak pretekst do poznania praskich piosenek. Grupa będzie zatrzymywać się na podwórkach, gdzie dawne szlagiery wykona kapela podwórkowa.