Aktualności

W dniu 23 listopada 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy.
28 listopada 2018

 W dniu 23 listopada 2018 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy.  

Młodych Radnych przywitali Pan Ireneusz Tondera Przewodniczący Rady Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy oraz Pan Zbigniew Cierpisz Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Przewodniczący Tondera zapewnił, że głos Młodzieżowej Rady Dzielnicy jest ważny i będzie słuchany przez dorosłą radę. Życzył owocnych obrad i dobrych pomysłów. Na koniec wypowiedzi wyjaśnił, że demokracja  to przede wszystkim sztuka szukania kompromisów.

Zastępca Burmistrza Pan Zbigniew Cierpisz wspomniał, że dotychczasowa współpraca pomiędzy Zarządem Dzielnicy, a Młodzieżową Radą Dzielnicy układała się pomyślnie. Dodał także, że bycie Radnym to ważne doświadczenie, które może otworzyć drogę do kariery samorządowej.

            Podczas obrad dokonano wyboru Przewodniczącej, Wiceprzewodniczących oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Północ.