Aktualności

Budowa żłobka na Pradze.
4 grudnia 2018

Budowa żłobka na Pradze.

W dniu dzisiejszym burmistrz Dzielnicy Praga-Północ Wojciech Zabłocki ogłosił wyniki konkursu na koncepcję architektoniczną budowy żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej w Dzielnicy Praga-Północ, która realizowana jest w ramach zadania pn.: „Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej”.              

 

Z myślą o najmłodszych mieszkańcach Pragi, burmistrz Dzielnicy Wojciech Zabłocki pozyskał 8 mln złotych na budowę szściooddziałowego żłobka na terenie Nowej Pragi przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej,  który przyjmie 150 dzieci. Termin składania prac upłynął  22 listopada. Już wiemy, że do konkursu przystąpiło 7 pracowni architektonicznych. Celem konkursu był wybór najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalnym i estetycznym koncepcji architektonicznej budowy żłobka  z niezbędnym zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół .  Zwycięzcy konkursu zostanie powierzone opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia przetargu na budowę żłobka.

PRACE NAGRODZONE:

I MIEJSCE otrzymuje praca o kodzie identyfikacyjnym 562389

Uczestnik Konkursu:

LWS Architekci Sp. z o.o.

 

II MIEJSCE otrzymuje praca o kodzie identyfikacyjnym 184926

Uczestnik Konkursu:

PL Studio Patryk Żurawski

Agnieszka Łańko

 

III MIEJSCE otrzymuje praca o kodzie identyfikacyjnym 514927

Uczestnik Konkursu:

Silesia Architekci

mgr inż. architekt Radomir Borodziuk