Aktualności

Konsultacje dotyczące zmian w statutach dzielnic m.st. Warszawy
8 marca 2019

Drodzy Mieszkańcy,

Trwają konsultacje dotyczące zmian w statutach dzielnic m.st. Warszawy,
w tym Pragi - Północ. Celem zmian jest dostosowanie statutów dzielnic do nowych przepisów wynikających ze zmian ustawowych.

Rada m.st. Warszawy Uchwałą Nr VI/64/2019 z 25 stycznia 2019 roku wystąpiła do rad dzielnic m.st. Warszawy o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic m.st. Warszawy.

Z kolei Rada Dzielnicy Praga-Północ zdecydowała o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

  • osobiście 25 marca 2019 roku, w godz. 08:00 – 18:00 w punkcie konsultacyjnym utworzonym w sali obsługi mieszkańców Urzędu Dzielnicy,
  • e-mailem na sekretariat.udpragaN@um.warszawa.pl,
  • pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Kłopotowskiego, 03-708 Warszawa.

Konsultacje trwają do 28 marca br.

Pliki do pobrania: