Aktualności

Rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy
26 czerwca 2019

Od 1 lipca, za pośrednictwem internetowego konta bankowego lub portalu Emp@tia, będzie można złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ oraz świadczenie dobry start na wyprawkę szkolną (300 zł).

Od 1 sierpnia będzie można składać wnioski w formie papierowej w Urzędzie Dzielnicy. 

Świadczenie wychowawcze (500+) może otrzymać opiekun dziecka (matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, opiekun prawny, dyrektor domu pomocy społecznej) do ukończenia przez dziecko 18. roku życia niezależnie od osiągniętego dochodu. 

Świadczenie dobry start przysługuje opiekunom oraz osobom uczącym się

  • do ukończenia przez dziecka lub osoby uczącej się do ukończenia 20. roku życia,
  • do ukończenia 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • w przypadku ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia;
  • w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start - nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.