Aktualności

WARSZAWSKA OLIMPIADA SENIORÓW
9 lipca 2019

WARSZAWSKA OLIMPIADA SENIORÓW

Serdecznie zapraszamy 28 września 2019 r. g. 10.00 - 15.00 na Warszawską Olimpiadę Seniorów, która odbędzie się na terenie Ośrodka "Polonia" ul. Konwiktorska 6

9.00 -  rejestracja uczestników, wydawanie pakietów startowych wszystkim uczestnikom.

Przychodzących uczestników przed wejściem wita muzyką „Kapela Praska”.

 Każdy uczestnik przy wejściu na imprezę otrzyma pakiet startowy: worek-plecak, koszulka, bandanka, woda, talon na kiełbasę z grilla., która podczas imprezy wydawana będzie od  godz:12.00. Wydawanie pakietów startowych w godz. 9.00 – 11.00.

Scena:

Prowadzący imprezę: Bogdan Saternus -  dziennikarz,  prezenter radiowy i telewizyjny.

10.00 - Defilada uczestników (dzielnice wg alfabetu), otwarcie Warszawskiej Olimpiady Seniorów powitanie uczestników i przedstawienie programu imprezy,

10.30  - Scena dla Seniora wg oddzielnego programu,

13.00 - Występ gwiazdy Warszawskiej Olimpiady Seniora,

14.15 - Dekoracja zwycięzców – wręczenie medali i nagród.

Scena dla Seniora – zabawy i konkursy z wodzirejem – wspólne tańce, pokazy i występy z zakresu sportu, rekreacji ruchowej, kultury i rozrywki prezentowane przez poszczególne Kluby Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ośrodki Sportu i Rekreacji itp.

Stadion (płyta boiska i teren wokół boiska):

9.00 – rozpoczęcie zapisów do poszczególnych konkurencji sportowych objętych rywalizacją, odbywających się na stadionie,wydawanie numerów startowych,

10.15 – ogólna rozgrzewka dla wszystkich startujących.

Konkurencje sportowe objęte rywalizacją:

godz. 10.30 – 13.30

● Strzelectwo (broń pneumatyczna),

● Ergometry wioślarskie,

● Bieg na dystansie 40 m (kobiety) i 60 m (mężczyźni),

● Pchnięcie kulą, 2 kg kobiety, 4 kg mężczyźni,

● Skok w dal z miejsca,

● Łucznictwo.

Konkurencje sportowe - klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn z podziałem na kategorie wiekowe:

1. 60 – 70  lat,

2. 71 – 80 lat,

3. Powyżej 80 lat.

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii – medale i nagrody rzeczowe.

W wymienionych wyżej konkurencjach oraz w pływaniu, tenisie stołowym, brydżu i szachach wyniki 3 pierwszych miejsc zaliczone będą do prowadzonej klasyfikacji drużynowej dzielnic.

Dzielnice, które zajmą 3 pierwsze miejsca otrzymają puchary wręczone przewodniczącym dzielnicowych rad seniora.

Aby rozegrać konkurencję w danej kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn  i przeprowadzić klasyfikację, powinny uczestniczyć minimum 4 osoby. W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby zawodników, zawodnik starszy może uczestniczyć w zawodach rozgrywanych w młodszej kategorii wiekowej.

Godz. 10.30 – 14.30

Konkurencje rekreacyjne dla każdego: bez zapisów, bez rywalizacji.

●  Łowienie „rybek”,

●  Rzuty kółkiem ringo na kolczatkę,

●  Strzelanie z wielkiej procy,

●  Wrzucanie frisbee do sieci,

●  Popychajka,

●  Turniej rycerski,

●  Mini krykiet,

●  Przeprowadzenie kulki przez labirynt pionowy,

●  Przeprowadzenie piłeczki przez labirynt poziomy,

●  Slalom z piłeczką po ruchomym blacie,

●  Slalom w alkogoglach,

●  Kręgle plenerowe – skitels,

● Karling.

Zajęcia z instruktorem – każdy może uczestniczyć: bez zapisów

●  Nordic Walking– Krzysztof Człapski – Mistrz Polski Nordic Walking,

●  Gimnastyczne,

●  Gymstick,

● Gra w ringo

Fotobudka- automat do robienia zdjęć, który umożliwia ich wydruk oraz odbiór w chwilę po wykonaniu. Każdy będzie mógł wykonać pamiątkową fotografię, na której znajdować się będzie ramka z nazwą imprezy i logotypami organizatorów.

Pływalnia

Zawody sportowe godz. 10.30 – 14.00

10.30 – rozgrzewka i rozpływanie,

11.00 -  25 m stylem klasycznym mężczyzn,

11.30 - 25 m stylem klasycznym kobiet,

12.00 - 25 m stylem dowolnym mężczyzn,

12.30 - 25 m stylem dowolnym kobiet.

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyzn  z podziałem na kategorie wiekowe:

1. 60 - 70  lat,  

2. 71 - 80 lat,

3. powyżej 80 lat.

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i nagrody.

godz. 10.30 – 14.00

● Turniej tenisa stołowego. – hala sportowa

Klasyfikacja indywidualna kobiet i mężczyznz podziałem na kategorie wiekowe:

1. 60 – 70  lat,

2. 71 – 80 lat,

3. Powyżej 80 lat.

Nagrodzone zostaną pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii - medale i nagrody rzeczowe.

Turnieje w kategorii open –  LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego ul. Konwiktorska 5/7

Turniej szachowy- rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 5 rund wg przepisów Polskiego Kodeksu, tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika.

Turniej brydża sportowego par

„Miasteczko Zdrowego Seniora”

godz. 10.00 – 14.30

GLADIATOR - edukacja nt. nowotworów urologicznych.

SYNEXUS  -  pomiary ciśnienia tętniczego,poziomu cukru we krwi, tkanki tłuszczowej.

FUNDACJA ZWALCZ NUDĘ  - propozycje dla seniorów jak zapobiegać nudzie.

DAR SERCA Klub Honorowych Dawców Krwi - szeroka informacja o krwiodawstwie -   wolontariusze obsługują DKMS.

Fundacja DMKS - Pokonajmy Nowotwory Krwi;(tzw. dawcy szpiku), rejestracja potencjalnych dawców, udzielanie wszelki informacji i porad na ten temat.

ASTI MED  -  pokazy ratownictwa, pomiar ciśnienia, cukru, tkanki tłuszczowej, udzielanie informacji i porad.

Fundacja VERITA  –  pokazy ratownictwa, obsługa medyczna, pomiary ciśnienia krwi, tkanki tłuszczowej, oraz karetka do pokazów i obsługi.

AVON bezpłatne makijaże oraz nowość zabiegi parafinowe na dłonie.

Bowtech Polska - Stowarzyszenie Terapeutów; Technika Bowena - holistyczna, manualna

metoda terapeutyczna.

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ  -  poradnictwo prawne ukierunkowane na grupę senioralną. Mają specjalny program współpracy z seniorami.

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM MEDYCYNY HOLISTYCZNEJ LIBERTY – medycyna naturalna.

godz: 12.00 - 15.00

Punkty gastronomiczne, gdzie w za okazaniem talonu będzie wydawana kiełbasa z grilla

Dwa food trucki.

Beczkowóz MPWiK „Warszawska Kranówka”

● Organizator zapewnia opiekę medyczną (karetka z lekarzem).

● Uczestnicy imprezy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

● Prosimy uczestników imprezy o wystąpienie w strojach sportowych.

Informacje:  Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Chomiczówka” www.tkkfchomiczowka.pl, e-mail: tkkfchomiczowka@o2.pl,  tel. 22 834 76 98  w godz: 14.00-18.00.

Udział w imprezie, wszystkich konkurencjach i atrakcjach jest bezpłatny.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu imprezy