Aktualności

Budżet obywatelski - znamy wyniki oceny
9 sierpnia 2019

Znane są wyniki oceny zgłoszonych przez mieszkańców projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Autorzy projektów ocenionych negatywnie mogą się jeszcze odwołać. Ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie poznamy 28 sierpnia.

Wynik oceny wraz z uzasadnieniem można sprawdzić na stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/site/verificationWelcome

Odwołania do negatywnej oceny projektu

W przypadku zastrzeżeń do wyniku oceny projektu, autor może poprosić o jej powtórzenie składając odwołanie w dniach 9-13 sierpnia. Odwołanie można złożyć elektronicznie lub papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Senatorska 27 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim). Informacja o wyniku ponownej oceny przekazana będzie projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 26 sierpnia. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

Głosowanie odbędzie się we wrześniu

Mieszkańcy będą mogli głosować od 6 do 23 września. Będą mogli to zrobić elektronicznie na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl lub w formie papierowej (Punkt głosowania papierowego będzie w każdym Wydziale Obsługi Mieszkańców).

W tej edycji zmienił się sposób głosowania. Mieszkańcy będą mogli wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim. Każdy wybrany projekt uzyska jeden głos.

Ogłoszenie wyników 3 października. Wtedy poznamy listę projektów wybranych przez mieszkańców do realizacji.