Aktualności

Ruszają konsultacje w sprawie płatnego parkowania na Pradze-Północ
8 października 2019

Od 14 października do 10 listopada odbędą się konsultacje społeczne dotyczące rozszerzenia strefy płatnego parkowania na Pradze-Północ. Mieszkańcy mogą zapoznać się z koncepcją zmian podczas spotkań, a także zgłosić uwagi drogą mailową.

Pomysł rozszerzenia strefy płatnego parkowania wiąże się z uruchomieniem kolejnych stacji drugiej linii metra, co wpływa na sytuację parkingową w okolicy. Rozwiązaniem może być wprowadzenie płatnego parkowania, tak aby ochronić te tereny przed nadmierną liczbą parkujących samochodów.

- Widzimy potrzebę rozszerzenie strefy płatnego parkowania, ale chcemy by w tej sprawie możliwość wyraźnego zabrania głosu i pośrednio, co się z tym wiąże, podjęcia decyzji mieli mieszkańcy Pragi-Północ – mówi Ilona Soja-Kozłowska, Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ.

Jako pierwsi konieczność przeprowadzenia konsultacji w tej sprawie stwierdzili radni Dzielnicy Praga-Północ, zwracając uwagę na pogorszenie komfortu komunikacyjnego mieszkańców. Komisja Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego Rady Dzielnicy pod przewodnictwem radnego Mariusza Borowskiego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat uporządkowania parkowania na terenie Dzielnicy w kontekście rozszerzenia strefy płatnego parkowania.

Proces zmian może ruszyć właśnie dzięki tej inicjatywie. Jak wynika z uzasadnienia uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ w tej sprawie podjętej 2 kwietnia 2019 r. „brak miejsc parkingowych to istotny problem dla mieszkańców Pragi-Północ. (…) Na terenie Dzielnicy Praga-Północ znacząco zwiększyła się liczba samochodów parkujących, które są zarejestrowanych poza Warszawą. Kierowcy tych aut zajmują bezpłatne miejsca parkingowe na Pradze i z tej dzielnicy dojeżdżają komunikacją miejska do miejsc swojej pracy. Przewiduje się, że deficyt miejsc parkingowych będzie wzrastał wraz z oddaniem do użytkowania kolejnych stacji metra. Rada Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy działając na podstawie § 15 uchwały nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie rozszerzenia strefy płatnego parkowania na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Konsultacje odbyłyby się w formie pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag oraz zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym”.

Doświadczenia Zarządu Dróg Miejskich z istniejącej strefy potwierdzają, że wprowadzenie opłat zniechęca część kierowców do wjeżdżania do strefy, skłania również do krótszego postoju, zwiększając rotację i ułatwiając znalezienie wolnego miejsca. Mieszkańcy strefy mogą skorzystać z zakupu abonamentu, uprawniającego do darmowego postoju w pobliżu miejsca zamieszkania.

Zarząd Dróg Miejskich analizuje objęcie strefą płatnego parkowania obszarów, które są narażone na największy deficyt miejsc postojowych. Do analizy wskazano tereny Nowej Pragi (między al. Solidarności a ul. 11 Listopada i Ratuszową) oraz Starej Pragi i Szmulek (od Targowej do al. Tysiąclecia i ul. Radzymińskiej), a także ulice w bezpośrednim sąsiedztwie ZOO. Koncepcja zmian została poprzedzona analizą stanu obecnego i pomiarem, ile samochodów parkuje na poszczególnych ulicach o różnych porach dnia. Koncepcja dotyczy oznakowania miejsc postojowych – jako że zgodnie z przepisami płatne miejsca postojowe powinny być wyznaczone. Tam gdzie to uzasadnione, rozważamy również wprowadzenie ruchu jednokierunkowego czy budowę dodatkowych zatok. Decyzja o ewentualnym rozszerzeniu strefy zostanie podjęta po konsultacjach społecznych przez Radę m.st. Warszawy.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?
Obszar analizy został podzielony na 6 podobszarów. Każdemu z nich poświęcone jest osobne spotkanie, tak aby móc skoncentrować się na poszczególnych ulicach i zebrać opinie mieszkańców do proponowanych rozwiązań. Dodatkowo, przewidziano dwa spacery, a także mobilny punkt konsultacyjny.

Spotkania rozpoczynają się o godzinie 18.00:

15.10 (wtorek)  Obszar 1 Muzeum Warszawskiej Pragi, (1 piętro), ul. Targowa 50/52
17.10  (czwartek) Obszar 2 ZGN Praga-Północ, ul. Tarchomińska 14
24.10  (czwartek) Obszar 3 Klub Kuźnia, ul. Ząbkowska 42
25.10 (piątek) Obszar 4 Kuchnia Czerwony Rower, ul. Targowa 82
28.10 (poniedziałek) Obszar 5 Praska Światoteka, ul. Szwedzka 6/82 
29.10 (wtorek) Obszar 6 Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kowieńska 12/20

Spacer rozpoczynają się o godzinie 11.00:

26.10 – start: Dom Kultury Praga, ul. Dąbrowszczaków 2
9.11– start: Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 59, ul. Radzymińskiej 50

Uwagi do projektów można zgłaszać mailowo na adres sppnpraga@zdm.waw.pl do 10 listopada 2019 r.