Aktualności

Ostatnie dni głosowania na tężnię na pl. Hallera
8 listopada 2019

Przypominamy, że do 12 listopada można oddać głos na tężnię solankową na pl. Hallera, która została nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii przestrzeń publiczna. Głosy oddajemy na stronie www.nagroda-architektoniczna.pl.

Tężnia została wybudowany przez Wydział Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2017.

Po otwarciu obiekt został przekazany do eksploatacji Zarządowi Praskich Trenów Publicznych. ZPTP zawarł umowę na bieżącą obsługę, konserwację. Regularnie kupuje również niezbędną solankę. Koszt budowy obiektu wyniósł 273,3 tys. zł. Koszt rocznej eksploatacji, w tym bieżące utrzymanie i zakup solanki to 57,2 tys. zł brutto. Solanka pochodzi z Uzdrowiska Ciechocinek S.A. Zakłady Produkcji Zdrojowej (stężenie około 30 proc.).

Tężnia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem od początku funkcjonowania. Jest popularna wśród prażan do tego stopnia, że w 2018 roku konieczne było dostawienie nowych ławek na terenie wokół niej.  

W uzasadnieniu nominacji do Nagrody Architektonicznej Prezydenta napisano: Na placu gen. Józefa Hallera stanęła niewielka tężnia solankowa z drewna i podniosła atrakcyjność przestrzeni publicznej. Inwestycja została zrealizowana w ramach budżetu partycypacyjnego. Pomysł zgłosił Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy ze Stowarzyszenia Kocham Pragę. Tężnia z solanką z Ciechocinka początkowo budziła zdziwienie, szybko stała się miejscem spotkań integrującym lokalną społeczność tej części Pragi-Północ. Pomysł jest teraz powielany w różnych częściach miasta, każda dzielnica chce mieć swoje „enklawy uzdrowiskowe” na osiedlach i w parkach.

Autorami są: Dorota Wachowska (architektura), Marek Kolasa (konstrukcja), Piotr Kurpienik (instalacje wodno-kanalizacyjne)

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy już po raz piąty promuje najlepsze realizacje w Warszawie.
Jury przyznaje wyróżnienie dla projektantów i inwestorów w 6 kategoriach:
• budynek użyteczności publicznej,
• budynek komercyjny,
• obiekt mieszkalny,
• rewitalizacja,
• przestrzeń publiczna (w tej kategorii została nominowana tężnia solankowa na pl. Hallera)
• wydarzenie architektoniczne.

Dodatkowo wyróżnione zostaną realizacje stosujące rozwiązania ekologiczne oraz te,  które zapewniają dostępność, szczególnie osobom o ograniczonej mobilności lub percepcji. Dla nas szczególnie ważna jest Nagroda Mieszkańców. Każdy może na nią zagłosować wybierając jedną z poniższych nominacji!

Głosować można jeszcze tylko kilka dni. Plebiscyt trwa do 12 listopada.