Aktualności

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego na rok 2020
9 stycznia 2020

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
przedstawia HARMONOGRAM WYPŁAT 
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
świadczenia wychowawczego na rok 2020

miesiąc

data wypłaty*

styczeń

28.01.2020

luty

27.02.2020

marzec

27.03.2020

kwiecień

27.04.2020

maj

27.05.2020

czerwiec

26.06.2020

lipiec

28.07.2020

sierpień

27.08.2020

wrzesień

28.09.2020

październik

27.10.2020

listopad

25.11.2020

grudzień

21.12.2020

* data wypłaty oznacza  dzień, w którym Urząd polecił bankowi
   realizację przelewu