Aktualności

Zarząd dziękuje za cenną inicjatywę mieszkańca Dzielnicy
14 stycznia 2020

Zarząd Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy dziękuje Panu Mieczysławowi Chomce za cenną inicjatywą związaną z upamiętnieniem ważnego wydarzenia historycznego, jakim była rzeź Pragi.

To z inicjatywny mieszkańca naszej Dzielnicy zmieniona została treść napisu na tablicy umieszczonej na krzyżu stojącym u zbiegu ul. Jagiellońskiej i al. Solidarności upamiętniającym tragiczne wypadki z 1794 roku.

Dzisiaj brzmi ona: „Zginęli bo byli Polakami. Podczas tłumienia insurekcji kościuszkowskiej wojska rosyjskie pod dowództwem generała Aleksandra Suworowa wymordowały ponad 20000 mieszkańców Pragi 4 listopada 1794 r.”. Pierwotnie na tablicy nie umieszczono informacji, że za rzeź odpowiadały wojska rosyjskie.

Obrona Pragi, zakończona wymordowaniem cywilów oraz rannych i wziętych do niewoli żołnierzy była ostatnim starciem zbrojnym powstania kościuszkowskiego a zarazem ostatnią bitwą Rzeczpospolitej Obojga Narodów, stoczoną w obronie Warszawy. W wyniku kilkugodzinnej fali mordów życie straciło według szacunków od 20 do 22 tys. ludzi. Ten akt sterroryzował lewobrzeżną stronę Warszawy i skłonił stolicę do kapitulacji. Wojska powstańcze wycofały się na południe i 5 listopada całe miasto poddało się Rosjanom.

Pan Mieczysław Chomka jest prażaninem od 1946 roku. Mieszka przy ul. Lubelskiej. Jeszcze raz wielkie, serdeczne podziękowania!