Aktualności

XIX Sesja Rady Dzielnicy
18 czerwca 2020

W poniedziałek (22 czerwca) wznowione zostanie posiedzenie XIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ. Radni ponownie spotkają się w trybie zdalnym.

Mieszkańcy będą mogli obejrzeć sesję dzięki transmisji on-line zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Transmisja będzie dostępna po kliknięciu w zakładkę "Samorząd" w menu głównym, a następnie "Rada Dzielnicy". Mieszkańcy mogą wziąć równiez czynny udział w posiedzeniu po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na adres: ppn.wor@um.warszawa.pl

Poniedziałkowa sesja rozpocznie się od ptk. 7.

 

Porządek obrad po zmianach wprowadzonych na cz. 1 XIX Sesji Rady dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w dniu 04.06.2020 r.:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu: nr XVIII z dnia 10.03.2020 r.
 4. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawiezaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy doUchwały XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 134)
 5. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawiezaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy doUchwały XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 135)
 6. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy do Uchwały XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 138)
 7. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy za 2019 rok.(druk nr 136)
 8. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie  zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ratuszowej 6.(druk nr 137)
 9. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie likwidacji pawilonów przy ul. Targowej 18. (druk nr 139)
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie Sesji.

www.bip.warszawa.pl/NR/exeres/F1FF2DAA-7089-4A56-A5E7-6061093999DE,frameless.htm