Aktualności

XIX Sesja Rady Dzielnicy
6 lipca 2020

We wtorek (07 lipca) wznowione zostanie posiedzenie XIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ. Radni ponownie spotkają się w trybie zdalnym.

Mieszkańcy będą mogli obejrzeć sesję dzięki transmisji on-line zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Transmisja będzie dostępna po kliknięciu w zakładkę "Samorząd" w menu głównym, a następnie "Rada Dzielnicy". Mieszkańcy mogą wziąć równiez czynny udział w posiedzeniu po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na adres: ppn.wor@um.warszawa.pl

 

Porządek obrad cz. 3 XIX Sesji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w dniu 07.07.2020 r.

10.  Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie  zagospodarowania nieruchomości przy ul. Ratuszowej 6.(druk nr 137)

11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski i sprawy różne.

Zamknięcie sesji 

TRANSMISJA dostępna tutaj: https://dashboard.liveaffect.pl/praga-polnoc/

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7A79B018-3942-4BAF-A37A-58701934433F,frameless.htm