Aktualności

Deratyzacja na Pradze-Północ
24 czerwca 2020

Szczury to problem wszystkich światowych metropolii, dlatego Urząd Dzielnicy Praga-Północ jeszcze w tym tygodniu zleci kolejną, kompleksową deratyzację nieruchomości. - Wypowiadamy zdecydowaną wojnę gryzoniom. Na ten cel zostały przeznaczone konkretne pieniądze, na razie w wysokości 80 tys. złotych – mówi Ilona Soja-Kozłowska, burmistrz dzielnicy Praga-Północ.Program, który rozpocznie się w najbliższych dniach obejmie w pierwszym etapie 36 miejskich budynków na 7 ulicach. 

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ przeznacza w tym roku na dezynsekcję oraz deratyzację na terenie dzielnicy kwotę w wysokości 80 tysięcy złotych. Program obejmuje zarówno działania doraźne, realizowane na prośbę mieszkańców oraz administratorów budynków, jak i skoordynowane akcje obejmujące większą liczbę należących do miasta nieruchomości.

W tym tygodniu zlecona zostanie deratyzacyjna 36 kamienic będących w zarządzie ZGN Praga-Północ, i obejmie 7 ulic: Szwedzką, Zachariasza, Siedlecką, Tarchomińską, Kępną, Brzeską oraz Mackiewicza. Po zakończeniu pierwszego etapu Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Północ przeprowadzi kolejny etap deratyzacji. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje nieruchomości do administratorów budynków lub bezpośrednio do ZGN Praga-Północ.

Urząd dzielnicy Praga-Północ apeluje jednocześnie do wszystkich mieszkańców, by dbać o porządek wokół altan śmietnikowych, nie wyrzucać odpadów, szczególnie jedzenia, poza miejsca do tego przeznaczone oraz regularnie sprzątać w piwnicach. Urząd dzielnicy Praga-Północ planuje także kampanię informacyjną skierowaną do mieszkańców.