Aktualności

Wyniki oceny projektów z budżetu obywatelskiego
24 czerwca 2020

Opublikowane zostały wyniki oceny projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021. 

Na Pradze-Północ mieszkańcy zgłosili 92 projekty, z czego:

- 55 projektów zostało ocenionych pozytywnie, a tym samym zostało dopuszczonych do głosowania,

- 34 projekty zostały ocenione negatywnie,

- 3 projekty zostały wycofane przez autorów.

 

Do 30 czerwca autorzy mogą składać odwołania od negatywnej oceny projektu. Odwołanie musi zawierać imię i nazwisko odwołującego się, nazwę projektu, wskazanie zastrzeżeń do oceny projektu wraz z ich uzasadnieniem oraz podpis składającego odwołanie (w przypadku złożenia odwołania w formie papierowej).

 

Odwołanie może zostać złożone w formie:

- papierowej w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ul. Kłopotowskiego 15 (w przypadku projektów na poziomie dzielnicowych) lub do Centrum Komunikacji Społecznej (w przypadku projektów na poziomie ogólnomiejskim);

- elektronicznej poprzez system ESOG (https://www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl/site/verificationWelcome)

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu odwołania do Urzędu Dzielnicy/Centrum Komunikacji Społecznej lub złożenia odwołania w ESOG.