Aktualności

16 września, XXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ
11 września 2020
W środę, 16 września, o godz. 15:30 odbędzie się XXI Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ. Radni spotkają się w trybie zdalnym.
 
Posiedzenie sesji będzie dostępne dzięki transmisji on-line zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Transmisja dostępna po kliknięciu w menu głównym w zakładkę "Samorząd", a następnie "Rada Dzielnicy". Mieszkańcy mogą wziąć udział w Sesji Rady Dzielnicy po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na adres: ppn.wor@um.warszawa.pl
 
 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów: nr XIX cz. 3 z dnia 07.07.2020 r., nr XX z dnia 19.08.2020 r.
 4. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy doUchwały XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 154)
 5. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy doUchwały XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 155)
 6. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Praga-Północ Miasta Stołecznego Warszawy doUchwały XXIV/683/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na 2020 rok z późniejszymi zmianami. (druk nr 156)
 7. Przyjęcie uchwały Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie wzorcowego statutu rad kolonii/osiedli na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy(druk nr 157)
 8. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w sprawie trwających i planowanych inwestycji w rejonie Pelcowizny (warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, inwestorzy, itp.) w kontekście studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 9. Informacja Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na temat rozpoczęcia roku szkolnego i aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie Sesji.

 

Planowane posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na wrzesień 2020 r.

Komisja Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego – 14 września, g. 17:30

Komisja Budżetu i Inwestycji– 15 września, g. 17:30

Mieszkańcy mogą wziąć udział w Komisjach Rady Dzielnicy po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia na adres ppn.wor@um.warszawa.pl. Należy zgłosić się nie później niż do godz. 12:00 w dniu posiedzenia.