Aktualności

Umawianie wizyt w Urzędzie
12 października 2020

Umawianie wizyt w Urzędzie

 

W związku ze zmianą sposobu funkcjonowania urzędów dzielnicowych w Warszawie przypominamy, jak najszybciej umówić się na spotkanie z urzednikiem. Mieszkańcy są obsługiwani po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz przez platformę e-PUAP.

 

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców wizyty w urzędzie odbywają się po wcześniejszym umówieniu na konkretny dzień oraz godzinę. Pozwala to ograniczyć liczbę osób przebywających w Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz zminimalizować kontakt z innymi osobami. Mieszkańcy są wpuszczani do budynku Urzędu pojedynczo, a następnie kierowani przez pracowników do wyznaczonych stanowisk. Wyjątkiem są osoby, które zostawiają dokumenty w skrzynce podawczej - obsługiwane są one na bieżąco.

Urząd Dzielnicy Praga-Północ jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Wizyty można umawiać na dwa sposoby:

- telefonicznie

- online (https://rezerwacje.um.warszawa.pl/)

 

Urząd Dzielnicy Praga-Północ mimo pracy w reżimie sanitarnym pracuje tak, jak dotychczas. Po wcześniejszym umówieniu wizyty można załatwić sprawy z zakresu:

- ewidencji ludności 

- dowodów osobistych

- dowodów rejestracyjnych i praw jazdy,

- zezwoleń na sprzedaż alkoholu

- gospodarki odpadami

- spraw lokalowych

- podatków i opłat lokalnych

- dodatków mieszkaniowych

- świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, 500+, 300+ 

Składanie pism i wniosków w pozostałych sprawach odbywa się w punkcie podawczym znajdującym się przy wejściu do urzędu.

Jeżeli w wydziałach merytorycznych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ prowadzone jest już postępowanie i będzie ono wymagało kontaktu z Interesantem, uzupełnienia dokumentacji lub dodatkowych wyjaśnień – pracownik Urzędu skontaktuje się z Państwem.

Umawianie wizyt telefonicznie:

Drugim sposobem umawiania wizyt jest kontakt telefoniczny z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ. Umawianie wizyt z zakresu: świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, spraw lokalowych, dodatków mieszkaniowych, podatków i opłat lokalnych,  gospodarki odpadami, świadczeń 500+, 300+ oraz Warszawskiego bonu żłobkowego

Pod numerem tel. (22) 443-81-50

Ewidencja ludności, dowody osobiste – tel. (22) 44 38 066

Rejestracja pojazdów – tel. (22) 44 38 148

Prawa jazdy – tel. (22) 44 38 149

 

Kontakt w pozostałych sprawach pod numerem telefonu: 22 443-79-00

Mieszkańcy mogą także kontaktować się bezpośrednio z Wydziałami Urzędu Dzielnicy:

http://www.praga-pn.waw.pl/page/34,wydzialy.html

 

Umawianie wizyt za pomocą systemu rezerwacji online:

Umawianie wizyt odbywa się za pośrednictwem strony www.rezerwacje.um.warszawa.pl.
Żeby załatwić sprawę należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni urząd, w tym przypadku Urząd Dzielnicy Praga-Północ, a następnie wybrać z listy temat spotkania z urzędnikiem. W ostatnim kroku Mieszkaniec zostanie poproszony o zarezerwowanie dnia oraz godziny wizyty. Po wypełnieniu formularza oraz zatwierdzeniu danych wyświetli się potwierdzenie rezerwacji. 

W wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy w automacie biletowym na Sali Wydziału Obsługi Mieszkańców (obok Punktu Informacyjnego) wpisać numer identyfikacyjny przydzielony w trakcie rejestracji. Żeby skrócić czas wizyty w Urzędzie, warto wcześniej sprawdzić, jakie dokumenty i załączniki będą koniecznych do załatwienia sprawy. Najlepiej wydrukować je w domu i wcześniej wypełnić.

Uwaga!

Nieodebranie numerka przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie wizyty.

 

Umawianie wizyt na miejscu:

Istnieje również możliwość umówienia wizyty na miejscu, w Punkcie Informacyjnym. Niemniej jednak zachęcamy do rezerwacji wizyt telefonicznie oraz internetowo.

Więcej informacji: www.19115.pl