Aktualności

Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy
16 października 2020

W środę, 21 października br., o godz. 16:00 odbędzie się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Dzielnicy Praga-Północ. Radni spotkają się w trybie zdalnym.

Posiedzenie sesji będzie dostępne dzięki transmisji on-line zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ. Transmisja dostępna po kliknięciu w menu głównym w zakładkę "Samorząd", a następnie "Rada Dzielnicy". Mieszkańcy mogą wziąć udział w Sesji Rady Dzielnicy po przesłaniu zgłoszenia najpóźniej do dnia 20 października do godz. 12.00 na adres: ppn.wor@um.warszawa.pl

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy i dyskusja na temat rezygnacji z budowy żłobka w inwestycji pod nazwą „Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ulicy Szwedzkiej i Stolarskiej” oraz zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na „Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szwedzkiej i Stolarskiej”.
  2. Informacja Prezydenta m.st. Warszawy i dyskusja na temat zasadności i prawidłowości podziału w latach środków finansowych zapisanych w budżecie m.st. Warszawy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Szwedzkiej i Stolarskiej” – rok 2020 – kwota 0,00 zł.; rok 2021 – kwota 118.220,00 zł.; rok 2022 – kwota 0,00 zł.; rok 2023 – kwota 400.000,00 zł.; rok 2024 – kwota 16.914.500,00 zł.; rok 2025 – kwota 7.455.500 zł.; łącznie w latach 2020 – 2025 – kwota 24.888.220,00 zł.

 

Planowane posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy na październik 2020 r.

Komisja Budżetu i Inwestycji – 09 października br., godz. 17:00

Komisja Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego - 13 października br., godz. 15:00

Komisja Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska – 22 października br., godz. 16:00(posiedzenie terenowe, miejsce rozpoczęcia ul. Dąbrowszczaków 2)oraz 29 października 2020 r. o godz. 15.30 (posiedzenie zdalne, prośba o zgłoszenia mieszkańców do dnia 28.09 do godz. 12.00).

Komisji Polityki Społecznej- 28 października br., godz. 16:30