Aktualności

Budżet obywatelski 2022
4 stycznia 2021

Logo Miasta Stołecznego Warszawy oraz budżetu obywatelskiego

Projekty do budżetu obywatelskiego na rok 2022 można zgłaszać do 25 stycznia 2021 r.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z pracownikami Urzędu Dzielnicy lub jednostek organizacyjnych i konsultowania swoich pomysłów. Konsultacja umożliwi rzetelne przygotowanie treści projektu oraz kosztorysu.

Dyżury telefoniczno - mailowe w godz. 16.00-17.00:

12 stycznia 2021 r.

Jan Szymaniak, Zarząd Praskich Terenów Publicznych, jszymaniak@um.warszawa.pl, tel. 22 277 46 13 (mała architektura, place zabaw, psie wybiegi itp.)

18 stycznia 2021 r.

Oksana Końpa, Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji, okonpa@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 017 (inwestycje, boiska, skateparki itp.)

21 stycznia 2021 r.

Joanna Gilewska, koordynator ds. budżetu obywatelskiego, Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej, jgilewska@um.warszawa.pl, tel. 22 44 37 913 (kwestie formalne związane ze złożeniem projektu, wydarzenia kulturalne, promocyjne i sportowe, pikniki sąsiedzkie itp.)

 

Dyżury telefoniczne i mailowe od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

- Wydział Ochrony Środowiska – Liliana Koziarska, lkoziarska@um.warszawa.pl, 22 443 79 72

- Wydział Infrastruktury i Remontów – Filip Drabik, fdrabik@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 016

- Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji - Henryk Krupa, hkrupa@um.warszawa.pl, tel. 22 44 38 011

- Wydział Architektury i Budownictwa – Michał Motyczyński, mmotyczynski@um.warszawa.pl , 22 443 79 34

- Wydział Oświaty i Wychowania – Agnieszka Suszyńska, asuszynska@um.warszawa.pl , 22 443 79 79

- Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia – Anna Markiewicz, anna.markiewicz@um.warszawa.pl, 22 443 81 57

- Wydział Sportu i Rekreacji – Artur Gruntman, agruntman@um.warszawa.pl, te. 22 44 38 044

- Wydział Kultury – Monika Ciechomska, mciechomska@um.warszawa.pl, tel. 22 44 37 963

- Zespół Dziedzictwa Kulturowego (8.00-15.00) – Justyna Podlaska-Butyniec, jpodlaska@um.warszawa.pl, tel. 22 44 37 956

- Zarząd Praskich Terenów Publicznych – Małgorzata Karczmarek, m.karczmarek@um.warszawa.pl, tel. 222774611

- Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - Jan Szczepłek, j.szczeplek@dosir.waw.pl, tel. 22 511 20 00

- Biblioteka Publiczna - Aneta Jurkowska, aneta.jurkowska@bppn.waw.pl, 22 818 60 13

- Ogród Jordanowski - Elżbieta Sobiecka, esobiecka@edu.um.warszawa.pl, 22 619 89 93

 

W jaki sposób można składać projekty?

1. internetowo na stronie internetowej: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/zglos-projekt

2. papierowo w Urzędzie Dzielnicy przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 15

3. projekt można przesłać pocztą:

- na adres Urzędu Dzielnicy Praga-Północ (ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa) w przypadku projektów dzielnicowych, 

- na adres Centrum Komunikacji Społecznej (ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa) w przypadku projektów ogólnomiejskich. 

 

Trzeba dołączyć listę poparcia.
Lista powinna zawierać podpisy:

  • 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt dzielnicowy
  • 40 mieszkańców Warszawy, w przypadku projektów ogólnomiejskich

Listę poparcia mieszkańcy moga podpisać osobiście lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. 

Procedura podpisu projektu przez profil zaufany:

  1. Osoba chcąca poprzeć projekt uzupełnia Kartę poparcia. Wpisuje imię i nazwisko, adres, tytuł projektu, poziom i nazwę dzielnicy, o ile jest to projekt dzielnicowy.
  2. Następnie wchodzi na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany i loguje się.
  3.  Za pomocą niebieskiego przycisku podpisuje Kartę poparcia (wybiera uzupełniony dokument z dysku, podpisuje się) i pobiera podpisany dokument w formacie .xml.
  4. Przesyła podpisany dokument do autora projektu mailem lub z wykorzystaniem przycisku przy projekcie na stronie bo.um.warszawa.pl "Wyślij wiadomość do autora".
  5. Autor projektu dołącza podpisany dokument do Listy poparcia zgłoszonego projektu. Dodatkowo autor projektu musi uzupełnić Listę poparcia o dane osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania), które przesłały swoje Karty poparcia. Dzięki temu, że do Listy poparcia dołączone są podpisane Karty poparcia a na Liście poparcia nie trzeba uzupełniać podpisu osoby, która przesłała Kartę poparcia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

LISTA POPARCIA

KARTA POPARCIA

ZGODA AUTORA NA WYKORZYSTANIE UTWORU