Aktualności

Jaka strategia rozwiązywania problemów społecznych?
16 lutego 2021

Obowiązek przygotowania strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (art.16b ust.1). Nad dokumentem pracował zespół pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz ekspertów. Praca nad strategią i jej wdrażaniem to proces angażujący szerokie grono osób z różnorodnych organizacji i instytucji zajmujących się udzieleniem pomocy osobom wymagającym wsparcia.

 

 

Dzięki realizacji strategii będziemy wspierać samodzielność osób i rodzin w trudnej sytuacji. Strategia wzmocni solidarność społeczną. Dzięki niej zapewnimy usługi społeczne „szyte na miarę”, lepiej dopasowane do potrzeb osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Zbudujemy dobry wizerunek pomocy społecznej, dzięki temu mieszkańcy chętniej będą korzystać ze wsparcia.

 

Główne zagadnienia w strategii to:

 

Pomoc dla osób w trudnej sytuacji:

- wesprzemy samodzielność osób z niepełnosprawnościami,

- wesprzemy osoby starsze, które potrzebują pomocy w funkcjonowaniu,

- zapewnimy wsparcie dla opiekunów i opiekunek osób, które wymagają całodobowej pomocy,

- dopasujemy usługi pomocy społecznej do sytuacji danej osoby i/lub rodziny,

- zwiększymy korzystanie z nowych technologii w usługach pomocy społecznej.

 

Solidarność społeczna:

- ograniczymy zaburzenia zachowania i ryzyko uzależnień,

- zmniejszymy społeczną akceptację zjawiska przemocy,

- osłabimy stereotypy utrudniające włączanie osób w trudnej sytuacji we wszystkie sfery życia,

- zachęcimy do skorzystania z pomocy osoby i rodziny, które ukrywają problemy społeczne, np. przemoc, uzależnienia, trudności opiekuńcze i wychowawcze dotyczące dzieci.

 


Konsultacje trwają od 12 lutego do 31 marca 2021

 

 

Spotkanie otwarte: prezentacja projektu strategii rozwiązywania problemów społecznych, 22 lutego (poniedziałek), godz. 17-19

Spotkania tematyczne:

Co dla mieszkańców Warszawy oznacza solidarność społeczna? 2 marca (wtorek), godz. 17-19

Jakie wsparcie mogą otrzymać mieszkańcy Warszawy w trudnej sytuacji? 11 marca (czwartek), godz. 17-19

 

Wszystkie informacje dotyczące konsultacji, spotkań z mieszkańcami czy innych form udziału mieszkańców znaleźc można na stronie: http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/strategia_spoleczna