Aktualności

Wybierz miesiąc:
Pozostało już tylko kilka dni, do 18 lutego 2019 roku trwa zgłaszanie inicjatyw i organizacji pozarządowych w konkursie S3KTOR 2018, na laureatów czekają atrakcyjne nagrody dla ngo! więcej
11 lutego w hali sportowej Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, przy ul. Jagiellońskiej 7 rozpoczynają się bezpłatne, cykliczne zajęcia w ramach Budżetu Partycypacyjnego. DOSIR Praga-Północ dla uczestników pierwszych zajęć przygotował atrakcyjne upominki. więcej
W piątek, 8 lutego, prascy uczniowie zakończyli ferie zimowe. Tym samym w tym roku zakończyliśmy akcję „Zima w Mieście 2019”. Podczas akcji uczniowie korzystali z szerokiej oferty zajęć specjalistycznych organizowanych przez Bibliotekę Publiczną, Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz VII Ogród Jordanowski. Z zajęć mogli korzystać zarówno uczestnicy indywidualni, jak i grupy zorganizowane. Dodatkowymi atrakcjami zapewnionymi przez Miasto Stołeczne Warszawa były wyjścia do ZOO, Centrum Nauki Kopernik, Zamku Królewskiego, zwiedzanie stadionu Legii Warszawa i muzeów (Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej) oraz placówek publicznych. Uczestnicy mogli brać udział w zajęciach sportowych, artystycznych czy edukacyjnych. Uczniowie uczęszczali na basen, chodzili do kina i na liczne wycieczki. Oferta była dostosowana do wieku i zainteresowań uczestników. Dzieci chętnie brały udział we wszelkich atrakcjach. Akcja przebiegła w dobrej, życzliwej atmosferze a przede wszystkim bezpiecznie! Na zakończenie akcji „Zima w Mieście 2019” uczniowie w szkołach otrzymali upominki za uczestnictwo w akcji. Koordynatorami akcji były Panie Teresa Drapińska (SP 50), Agnieszka Czerwińska i Marzena Mrozińska (SP 73), Magdalena Sztyler (SP 127), Bogumiła Chisi (SP 258), Danuta Turkiewicz (SP 354). Z ramienia Urzędu Dzielnicy akcję koordynowały Panie Beata Banaszek i Monika Górska. Wszyscy wychowawcy oraz instruktorzy sportu, zatrudnieni podczas akcji „Zima w Mieście 2019” sprawowali należytą i odpowiedzialną opiekę nad podopiecznymi, zajęcia były prowadzone rzetelnie i z zaangażowaniem. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w akcji „Zima w Mieście 2019”, za udane ferie i bezpieczną zabawę. Szczególne podziękowania należą się całej kadrze wychowawczej oraz koordynatorom szkolnym! Do zobaczenia w wakacje! więcej
"PORTRET KOBIETY Z MĘŻCZYZNĄ W TLE"- Fotorelacja. więcej
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania obszaru przy Szwedzkiej są kontynuacją projektu "Osiedla Warszawy" z 2018 roku. Wybrany teren to jedna z 14 lokalizacji wskazanych przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Powinien on zmienić swoją funkcję z przemysłowej na obszar wielofunkcyjny, który będzie uwzględniał m.in. funkcję usługową i mieszkaniową. więcej
BAJKOWE URODZINY PRAGI
7 lutego 2019
371. Urodziny Pragi to dobra okazja do świętowania z całymi praskimi rodzinami. W programie m.in.: projekt Maluch Audiuje - koncert interaktywny oparty na muzyce z bajek i filmów, otwierający najmłodszych i ich opiekunów na przeżywanie muzyki, warsztaty kreatywne oparte na polskich bajkach, interaktywne i ruchowe zabawy, gry, animacje. Każdy z uczestników będzie mógł przygotować specjalne życzenia dla Pragi i Prażan. Nie zabraknie, oczywiście, urodzinowego tortu. więcej
W dniach 4 i 5 lutego 2019 roku przedstawiciele Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Praga-Północ wraz z policjantką z Komisariatu Rzecznego Policji zorganizowali i przeprowadzili cykl zajęć o bezpieczeństwie na zamarzniętych akwenach dla dzieci z praskich przedszkoli. więcej
Od stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem. więcej