Komunikaty

15 marca 2017
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ W Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykazy nr 1/2017, 2/2017,3/2017, 4/2017 nieruchomości położonej w Warszawie w Dzielnicy Praga-Północ przeznaczone do wydzierżawienia
Pliki do pobrania: