Komunikaty

31 marca 2017
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz zaprasza do składania ofert.
Nazwa zadania konkursowego: Warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ podczas wydarzenia „Noc Pragi i Święto Ulicy Ząbkowskiej”. UCHWAŁA NR 6265 / 2017 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29.03.2017 r. Nazwa zadania konkursowego: Letnio-jesienne spacery po terenie Dzielnicy Praga-Północ UCHWAŁA NR 6266 / 2017 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 29.03.2017 r.
Linki: