Komunikaty

18 maja 2017
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ: W Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nr 5/2017 nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga-Północ przeznaczonych do wydzierżawienia: - Stalowa 54 – cz. dz. ew. nr 76, obr. 4-13-05, pow. 11 m2 - Ratuszowa 14 – cz. dz. ew. nr 57 , obr. 4-13-06, pow. 392 m2