Komunikaty

28 sierpnia 2017
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii psychologa biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Pliki do pobrania: