Komunikaty

12 września 2017
Zaproszenie na bezpłatne seminarium szkoleniowe

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

w Warszawie

Zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy,
stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON,
które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach

na bezpłatne seminarium szkoleniowe:

„Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów
zawierających azbest - inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”,

 

które odbędzie się w dniach {do wyboru)(I) 05 października 2017 r.,

 (II) 11 października 2017 r.t (III) 25 października 2017 r.

w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

 

Uczestnictwo:

Proszę wysyłać zgłoszenie na adres seminarium.azbest@mazovia.pł zawierające: wybrany termin spotkania (1 z 3), nazwę i adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 4 października br. (dla terminu I), 9 października br. (dla terminu II), 23 października br. (dia terminu III).

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (22) 59 79 463.

 

Pliki do pobrania: