Komunikaty

18 grudnia 2017
Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy o konkursie ustnym na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu (restauracji) dla pracowników urzędu i osób spoza urzędu, znajdującego się w przyziemiu budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ M.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 na okres do 3-ch lat, znajdującego się na terenie Dzielnicy Praga-Północ.

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy na podstawie par. 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 07 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego trybu oddawania w najem lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat (z późniejszymi zmianami), Uchwały nr 8278/2017 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy z dnia 22.11.2017 r. zawiadamia, że z dniem 18.12.2017 r. ogłasza konkurs ustny na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu (restauracji) dla pracowników urzędu i osób spoza urzędu, znajdującego się w przyziemiu budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ M. st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 na okres do 3-ch lat, znajdujacego się na terenie Dzielnicy Praga-Północ.

Formularze zgłoszeń do konkursu usntego należy sporządzać zgodnie z załączonym regulaminem konkursu, które można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ M. st. Warszawy przy ul. Ks. Kłopotowskiego 15, pokój 417, a także na stronie internetowej www.praga-pn.waw.pl

Formularze zgłoszeń do konkursu ustnego należy składać do dnia 08 stycznia 2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Północ M. st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa, pokój 417 osobiście, bądź za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu).

Otwarcie zgłoszeń przez Komisję Konkursową oraz Konkurs ustny (licytacja stawek czynszu) nastąpi w dniu 10.01.2018 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej (na parterze) w budynku Urzędu Dzielnicy Praga-Północ M. st Warszawy przy ul. Kłopotowskiego 15 w Warszawie.

Pliki do pobrania: