Komunikaty

4 stycznia 2018
Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii lekarza psychiatry biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Dzielnicy Praga-północ m.st. Warszawy.
Pliki do pobrania: