Komunikaty

24 października 2018
Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ

Informacja o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Praga-Północ: W Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ przy ulicy Kłopotowskiego 15 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nr 18/2018 nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Praga-Północ przeznaczonych do wydzierżawienia 

Pliki do pobrania: