Komunikaty

3 stycznia 2019
Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert- TURNIEJE
Uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2019 roku Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych: wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
 
Pliki do pobrania: