Komunikaty

11 stycznia 2019
Wykaz lokalizacji punktów zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych, oraz harmonogram pracy MPSZOK.
Kontynuując wypełnianie ustawowego obowiązku nałożonego na gminy, wynikającego z art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że od 2 stycznia 2019 r. na terenie Miasta ponownie funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK). Punkty te zlokalizowane są przy ul. Płytowej 1 w Dzielnicy Białołęka i ul. Zawodzie 1 w Dzielnicy Wilanów. Wykonawcą tych usług dla prawobrzeżnej Warszawy jest konsorcjum firm PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski, a dla lewobrzeżnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe LEKARO Jolanta Zagórska.
 
Wraz z kontynuacją funkcjonowania PSZOK-ów, jako uzupełnienie ich pracy, rozpoczęły funkcjonowanie Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. MPSZOK), które w systemie objazdowym odbierają od mieszkańców drobne odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych. Oznakowane pojazdy marki IVECO ww. Wykonawców, jeżdżą cyklicznie, zgodnie z harmonogramem /w załączeniu/ w każdą środę i sobotę
 
Zadania realizowane będą, przez ww. podmioty, odpowiednio do 30 października 2022 r. i 21 listopada 2022 r., z zachowaniem możliwości zmiany harmonogramu i lokalizacji miejsc parkowania.
 
Jednocześnie informuję, że lokalizacje postoju MPSZOK na dzień 2 stycznia 2019 r. nie uległy zmianie i są takie same jak w latach 2015 - 2018. Dzięki wskazanym przez Państwa miejscom postojowym dla MPSZOK na terenach Dzielnic m.st. Warszawy, stanowiącym od paru lat łatwy dostęp, za co bardzo dziękuję, są dla mieszkańców bardzo dużym udogodnieniem.
 
Osobą do kontaktu ze strony konsorcjum firm PARTNER Sp. z o.o. i PARTNER Dariusz Apelski jest Pani Ewelina Bulik tel. (22) 811 08 53, natomiast ze strony P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska jest Pan Leszek Zagórski tel. 0-502-661-320.
 
Ze strony Urzędu m.st. Warszawy osobami do kontaktu są pracownicy Biura Gospodarki odpadami Komunalnymi, Pani Monika Gerastel. (22) 44-34-516 oraz Pan Daniel Skipirzepa tel. (22) 44-34-519.
Pliki do pobrania: