Komunikaty

4 lutego 2019
Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii lekarza psychiatry biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Pliki do pobrania: