Komunikaty

5 lutego 2019
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie wraz z udzielaniem konsultacji indywidualnych.
Pliki do pobrania: