Komunikaty

27 marca 2019
Zaproszenie do złożenia oferty na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego (Miejsca Aktywności Lokalnej) na terenie warszawskiej Szmulowizny.
Pliki do pobrania: