Komunikaty

23 maja 2019
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2019 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019".

Jest to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD) poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizujących zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD w szczególności na budowę i/lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

W przypadku ROD znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oryginały wniosków do miasta/gminy o zgłoszenie zadania do udziału w MIAD Mazowsze 2019 wraz z potwierdzoną za zgodność - z oryginałem kopią stosownego dokumentu (uchwały, decyzji, deklaracji, informacji itp.) podjętego/wystawionego przez Stowarzyszenie ogrodowe, wskazującego konieczność realizacji Zadania dla rozwoju i funkcjonowania danego rodzinnego ogrodu działkowego należy składać w terminie do 24.05.2019 r. w siedzibie:

Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Urzędu m.st. Warszawy

Pl. Defilad I (XIX p., pokój 1904)

00-901 Warszawa

Linki: