Komunikaty

6 czerwca 2019
OBWIESZCZENIE o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej

OBWIESZCZENIE

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia

ponownej oceny oddziaływania na środowisko

przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej

Pliki do pobrania: