Komunikaty

4 lipca 2019
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa, w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej

Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa, w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji kolejowej

Pliki do pobrania: