Komunikaty

28 listopada 2019
UCHWAŁA NR 2253/2019 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 27.11.2019 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Północ.

Treść w załączniku

Pliki do pobrania: