Komunikaty

12 grudnia 2019
Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku

Uchwała nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, połozonym na obszarze m.st. Warszawy.

Pliki do pobrania: