Komunikaty

28 stycznia 2020
UCHWAŁA NR 2581/2020 ZARZĄDU DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 22.01.2020 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2020 roku pod nazwą Praskie Obozy Sportowo-Rekreacyjne.
Pliki do pobrania: