Komunikaty

17 marca 2020
Wnioski świadczenia rodzinne

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą: 1. o staranne wypełnianie wniosków, ponieważ nie ma możliwości ich uzupełniania, 2. o składanie wniosków o wydanie kserokopii decyzji czy zaświadczenia o pobieranych świadczeniach jedynie w sytuacjach niezbędnych. Ze względu na brak możliwości osobistego odbioru dokumenty będą wysyłane drogą pocztową, 3. w związku z brakiem możliwości kserowania dokumentów na terenie Urzędu prosimy o dostarczanie kserokopii dokumentów wymienionych w otrzymywanych wezwaniach drogą pocztową lub wysyłanie ich skanów na adres ppn.wsz@um.warszawa.pl